Bezprostredni nebezpecna zona

Směrnice ATEX (Atmosphères Explosibles, také nazývaná směrnice 94/9 / ES - je určitě Evropská unie, která definuje základní požadavky na datové produkty pro použití v potenciálně výbušných povrchech. Většina strojů a zařízení používaných v uhelných dolech si zaslouží riziko výbuchu metanu a uhelného prachu a směrnice ATEX se týká nástrojů a stylů ochrany určených pro použití v prostorech vystavených nebezpečí výbuchu. Až donedávna se bezpečnostní předpisy v jednotlivých zemích Evropské unie lišily, což ztěžovalo bezplatnou výměnu zboží mezi členskými státy.Z tohoto smyslu byla vytvořena sjednocující směrnice ATEX, která sjednotila stávající předpisy a snadno usnadnila oběh zboží v Evropské skupině. Při provádění ustanovení článku 100a Římské smlouvy je nejdůležitějším bodem směrnice ATEX zamýšlený volný pohyb zboží zaručující vysokou úroveň ochrany proti výbuchu. Pokud jde o datová zařízení pro zveřejňování v oblastech s nebezpečím výbuchu, Evropský parlament a Rada Evropské unie vydaly dne 23. března 1994 směrnici ATEX 94/9 / ES, která byla do bytu zavedena 1. července 2003. Dále byla 16. prosince 1999 přijata směrnice 1999/92 / ES ATEX137 (nazývaná také ATEX UŽIVATELÉ, která se v řadě týká minimálních bezpečnostních požadavků na praxi ve významu, kdy existuje riziko výbušné atmosféry. Směrnice ATEX 94/9 / ES začala vstoupit do 1. července 2003 a nahradila předchozí směrnice 76/117 / EHS a 79/196 / EHS.

Označení CE (francouzsky: Conformité Européenneidentifikační číslo certifikačního orgánusymbol odolný proti výbuchuexploze skupinakategorie zařízenídruh ochrany proti výbuchuexploze podskupinyteplotní třída

Doporučujeme školení Atex