Carmen detske obleceni

Představuje skutečné nebezpečí výbuchu v případě poprášení vzduchu jinými typy prachu. Mohly by být ze dřeva, jemného uhelného prachu nebo práškových barev. V důsledku velké péče o zrnka jemného prachu různého původu může dojít k výbuchu. Zapalování může být provedeno otevřeným ohněm, elektrickými jiskry, elektrostatickými proudy nebo samotnými součástmi stroje, které jsou zahřívány na širokou teplotu.

Pro snížení rizika výbuchu a výbuchu jsou vyžadována zařízení na odstraňování prachu. Nejvyšší účinnost odprašovacího zařízení poskytuje místní odsávání prachu, které může mít podobu samonosných ramen, sacích trysek nebo digestoří, které jsou chráněny v blízkosti zdroje znečištění. Každý prachový agregát by měl žít pravidelně, aby se nedostal k pohybu a opětovnému usazování prachu. Je také vhodné pravidelně vyprázdňovat nádobu na prach.

Odprášené instalace vyžadují exaktní existenci se směrnicí atex. Jsou přijaty ventilátory a filtry, které jsou společné s platnými normami. Instalace atexu v základní verzi sestává z explozivních panelů, které obsahují filtr odolný proti výbuchu. Filtry mohou být náhodné nebo mohou být přijaty k častému používání.Výbuch prachu v zařízení způsobuje, že se membrána táhne, výbušné plyny jsou produkovány do atmosféry tak, že se nevrací k poškození filtru.

Jinx Repellent Magic FormulaJinx Repellent Magic Formula Jinx Repellent Magic Formula. Postarejte se o svou budoucnost díky magické svíčce

Doplňkovým zařízením pro odsávání prachu mohou být metody hašení jisker nebo nové systémy hašení jisker uvnitř instalace pomocí oxidu uhličitého. Zpětné klapky by měly být umístěny na větracích kanálech vedených k filtru. Úkolem tlumičů je zabránit opakování plamene uvnitř instalace.