Dlouhodoby majetek

https://detox-s.eu/cz/

Změny zákona o DPH počínaje 1. lednem 2015 znamenaly, že pokladny obhajovaly základní prvek, který je základem pro vypořádání podnikání. Ačkoli ne každý, kdo zahajuje obchodní kampaň, musí být schopen to udělat.

Výjimky z povinnosti mít hotovostRegistrační pokladny nejsou nutné pro osoby, jejichž roční obrat nepřesahuje 20 000 PLN, zatímco povinnost mít registrační pokladny se vztahuje pouze na společnosti, které způsobují prodej finančních osob a zemědělců. Společnosti, které plánují účel zúčtování účtů pomocí pokladny, musí současně zaznamenat každou transakci, ke které došlo po zakoupení pokladny. A společnosti, které během roku překročily pohyby 20 000 PLN, by měly začít zaznamenávat příjmy pomocí pokladny po 2 měsících ode dne, kdy překročily uvedený limit. Kromě toho nemusí fiskální registrační pokladny mít podniky, které vytvářejí vzdělávací, finanční, pojišťovací a telekomunikační služby.Sleva na nákup hotovostiNákup hotovosti je náklad několika set zlotých, ale podnikatel, který si zakoupí pokladnu, ji může rozdělit na vrácení až 90% z kupní hodnoty, přičemž odečtená částka nepřesáhne 700 PLN. Za účelem odpočtu musí podnikatel, který si zakoupil pokladnu, před přímým daňovým úřadem předložit písemné prohlášení o použití registrační pokladny, se skutečnou specifikací místa použití pokladny s dokladem o nákupu hotovosti a potvrzením o splnění požadavků na záznamové zařízení společně se zákonem o DPH. Sleva poskytnutá na nákup pokladny však může být ztracena, pokud není pokladna obsluhována. Podle zákona by měla být zařízení pro záznam prodeje obsluhována nejméně jednou za 25 měsíců ve zvláštních službách.Fiskální pokladna existuje nad rámec povinnosti uchovávat kopie vydaných účtenek (po dobu 2 let a denních, týdenních a měsíčních zpráv (po dobu 5 let, od konce účetního roku, ve kterém byly rozdány. Účelem držitele pokladny je samozřejmě vydávat zákazníkům originální potvrzení.