Java fiskalni tiskarna

ProvitalanProvitalan - Užívejte si života jako nikdy předtím. Získejte sílu každý den pomocí vzorce Provitalan!

Fiskální tiskárny Elzab jsou zařízení používaná v obchodě. Zaznamenávají příjmy z maloobchodního prodeje produktů. Použití této tiskárny závisí na plánu daně z příjmu a zálohy na DPH. Pro použití s ​​touto tiskárnou je vyžadováno schválení. Finanční tiskárna nemůže vydělávat bez připojení k počítači, tato značka ji odlišuje od pokladny. Považuje za úkol zaregistrovat účtenky v počítači a vytisknout je.

Tato tiskárna nejčastěji používá konektory RS-232 a USB. Tiskárna nechce ovládat žádný program se schválením. Poskytuje je k dispozici na webových stránkách výrobce tiskárny. V současné době využívají modely fiskálních tiskáren schválené pro zemi v naší zemi jako první komunikační port port RS-232. Na rozdíl od toho jsou porty USB postaveny tak, že z provozního hlediska byly viditelné jako virtuální sériové porty. Prodejci, kteří používají fiskální tiskárnu, považují za úkol provádět denní fiskální zprávu. Tato sestava je uložena v nevymazatelné fiskální paměti tiskárny. Fiskální tiskárna je příliš pověřena tiskem fiskálních příjmů pro věřící v podnikání a na kontrolní list. Kopie rolí jsou určeny pro archivaci. Po prodeji produktu chce zákazník obdržet účtenku. Kopie fiskálních válečků musí být uchovávány po dobu 5 let u ženy prodávající produkt. Na počítači lze kopírovat dokumenty poskytované v internetových strukturách. Fiskální tiskárna je docela přístupná. Krabice tiskárny obsahuje pokyny, které jsou konečně zobrazeny osobě, kdy je má použít. Nevýhodou finančních tiskáren je to, že tištěné účtenky nejsou v perfektním stavu, protože po krátké době se z nich vytištěná písmena vymývají. Spolu s nařízením ministra financí ze dne 14. března 2013 (Journal of Laws, položka 363 je vhodné provádět technické kontroly finančních zařízení nejméně každé 2 roky. Plátci DPH mohou požádat o slevu na fiskální tiskárně.