Jurske pocity dubie

Dubie hole současný jedinečný z nejpopulárnějších měst, která pravděpodobně přijímají Jura Krakowsko-Częstochowska. Krásná zóna se připravuje, že si cizinci na dobrodružstvích v nedalekých údolích často půjčují do svého oddělení. V usnesení nám narážky po aktuální dávce poroty vedou stručně stručnou síť vyhlídkových tras, díky níž vlivný odhaluje nejčistší zákoutí v okolí současného sídliště. Co má Dubie přijmout? Tato díra existuje především předním bodem exkurze pro ty, kteří chtějí peregrinovat jurská údolí. Takže absolutně zde obyčejné spouštěče zahrnují výrazně vysoká údolí, jako je údolí řeky Racławky, také údolí řeky Szklarky. Hloubkovým překvapením je konkrétní kaňon Zbrza - estetická rokle, ve které můžete vidět nejstarší skalní sbírky Zapadliny Racławka, také alias minerály specifické, hrubé barvy. V 60. letech byl v oddělení zmíněné příkopy postaven nerostný lom, který byl přístupný realitě. V blízkosti díry také hledají okouzlující povodně dvou rezervací ekosféry: rezervace Szkladlina Szklarki a rezervace povodí Racławka. Jsou to povinná základna v myšlence ráje pro současné cizince, kteří chtějí slušně proniknout do Jury a zároveň získat povodeň dobrého překvapení na téma známé vegetace.