Metalurgie v mexiku

V současné době je hutnictví oborem, který chápe nejen procesy formování plastů a slévárenství, ale současně se doporučuje studovat struktury v makro silách. Na moderním konci jsou experimenty na metalografických mikroskopech obvykle odstraněny.

Mikroskopie je pole, které se objevilo před několika stovkami let. A v metalurgii se začaly používat pouze relativně nové typy mikroskopů. V moderní době jsou při knize potřebné pro strojírenské výrobky. V současné době jsou metalografické mikroskopy v této oblasti nejlevnější, které se shromažďují mimo jiné za účelem hledání kovových vzorků nebo jejich průlomů. Tato metoda zobrazení se provádí na neprůhledných vzorcích. Metalografické mikroskopy zahrnují, ale nejsou omezeny na elektronové mikroskopy, které poskytují strukturní analýzu v atomovém období, a světelné mikroskopy s menším zvětšením. Pozorování prováděná pomocí těchto nástrojů jsou nesmírně důležitá, protože díky tomu můžeme najít jiný způsob mikrotrhlin ve zboží nebo jejich iniciaci. Je možné vypočítat podíl fází více, stejně jako přesné stanovení jednotlivých fází. Díky tomu jsme také schopni určit množství a způsob inkluze a mnoho nových důležitých faktorů z problému metalurgie. Například často mikroskopická pozorování nově vytvořeného materiálu jde o skutečné pozorování struktury materiálu, takže v perspektivě můžeme zabránit mnoha nechtěným selháním.

Použití metalografických mikroskopů je velmi důležité, protože díky tomu můžeme snadno detekovat materiální vady. Ale pamatujte, že manipulace s tímto typem nábytku je obtížná. Z aktuálního hlediska by testy měly provádět pouze kvalifikované osoby.