Plastove ohybani

V současné době je hutnictví věcí, která vytváří nejen procesy formování plastů a slévárenství, ale také probouzí studium struktur v makro třídách. Na moderním konci se experimenty obvykle provádějí na metalografických mikroskopech.

https://pi-glasses.eu/cz/

Mikroskopie je věc, která se objevila před několika stovkami let. A teprve nedávno se mikroskopy začaly používat v metalurgii. V současných fázích jsou nezbytné v knize s inženýrskými tématy. V současné době jsou metalografické mikroskopy v terénu nejrozšířenější, které se získávají mimo jiné pro vyhledávání kovových vzorků nebo také jejich průlomů. U neprůhledných vzorků existuje stejná metoda zobrazování. Metalografické mikroskopy zahrnují elektronové mikroskopy, které věnují pozornost strukturám na atomové paletě a světelným mikroskopům, které se vyznačují menším zvětšením. Pozorování prováděná pomocí těchto zařízení jsou velmi důležitá, protože díky tomu můžeme najít různé typy mikrotrhlin ve středu nebo jejich původ. Je možné vypočítat podíl fází a navíc určit jednotlivé fáze. Díky tomu jsme schopni určit množství a způsob inkluze a mnoho nových důležitých složek z problému metalurgie. Například často mikroskopická pozorování nově vytvořeného materiálu umožňují skutečné pozorování struktury materiálu, takže můžeme v budoucnu zabránit mnoha nechtěným selháním.

Použití metalografických mikroskopů je nesmírně důležité, protože díky tomu již můžeme detekovat materiální vady. Nicméně stojí za to, že manipulace s tímto typem zařízení je nebezpečná. Z tohoto důvodu by na něm měly provádět pouze kvalifikované osoby.