Pokladna skolky

Každý podnikatel se známým jménem registračních pokladen se potýká s problémy každodenního života, které mohou zařízení generovat. Stejně jako všechna elektronická zařízení nejsou pokladny bez chorob a někdy se rozpadají. Někteří majitelé firem neví, že v každém okamžiku, kdy se práce provádí pomocí pokladny, by měl mít druhé takové zařízení - pouze v případě selhání dokonalého zařízení.

Choco LiteChoco Lite - Chutný zpùsob, jak se zbavit nechtìných kilogramù!

Nedostatek náhradní pokladny elzab během dalšího prodeje zboží nebo asistence může mít za následek uložení sankcí daňovým úřadem, protože tím se zabrání záznamům o prodeji, když dojde k poškození hlavního zařízení. Dokumenty vedené spolu s pokladnou by měly obsahovat servisní knížku pokladny. Tento materiál nejen doplňuje všechny opravy zařízení, ale zahrnuje také údaje o fiskalizaci pokladny nebo změnách její paměti. Na zadané servisní pozici musí existovat nad jedinečné číslo, které finančnímu úřadu přidělil pokladna, název společnosti a adresa provozovny, ve které je částka použita. Všechny tyto nové produkty jsou pro úspěch daňových kontrol závazné. Všechny železnice, které mají na mysli pokladnu a její změnu, dodržují úkoly specializované služby, se kterou by všichni podnikatelé používající registrační pokladny měli uzavřít podepsanou smlouvu. Co je velmi důležité - měli byste informovat finanční úřad o jakékoli změně v techniku ​​pokladny. Prodej v pokladnách by měl probíhat nepřetržitě, a proto je-li paměť pokladny plná, je třeba si vyměnit svůj názor za sekundu a přečíst si tuto paměť. Čtení paměti pokladny, ve které žijete - také jako její oprava provedená, ale pouze autorizovanou osobou. Kromě toho musí být položka provedena za přítomnosti zaměstnance daňového úřadu. Z vyčíslení paměti pokladny se sestaví příslušný protokol, jehož jedna kopie je zaslána finančnímu úřadu a druhá podnikateli. Tento protokol musí uchovávat společně s novými dokumenty připojenými k pokladně - jeho chyba může mít vliv na uložení sankce úřadem.