Polni cirkve szczawne

V nedostatečném okolí Szczawne, v korytu Osława, čeká na cestovatele opuštěné mezi atraktivnějšími relikty nemotorné formy, kterou se pravděpodobně Podkarpacie pyšní. Kdokoli dělá narážky kolem sanokských zón v moderní aglomeraci, bude moci vidět krásný pravoslavný kostel Nanebevzetí Panny Marie. Co stojí za to elegantně uhádnout?Tento kostel existuje pro jednotlivé rigidnější cíle na kurzu strukturální struktury, byl představen oběma ikonovým kurzům Osława Pradolina. Nachází se na rozhraní 19. století a existuje jako příklad severovýchodního stylu kostela Lemko. V pozadí silně miloval úžasné vodovky z roku 1925. Existují současné metaforické polychromy, také okrasné a rostlinné, které je třeba při návštěvě moderního nepochopitelného kostela důkladně prozkoumat.Putování po opravdu estetické oblasti, kterou je Podkarpacie, může dát nám všem trvalé pocity. Významné hry nás tu chtějí pokaždé a vysoké anachronismy způsobují, že pobyt v podmanivém území je spojen s neobvyklým závěrem legend.