Preklad celych clanku

Překlad dokumentu je sám o sobě poměrně velký. Pokud chceme překládat jakýkoli text, musíme nejen brát v úvahu „naučená“ slova a pokrmy, ale také mít znalosti mnoha idiomů tak jedinečných pro všechny jazyky. Faktem je, že žena, která píše text v anglickém stylu, jej nevytváří v čistě „akademickém“ režimu, ale používá své jedinečné způsoby a přidané idiomy.

V kontaktu se skutečností, že role celosvětové internetové sítě stále roste, je často třeba překládat webové stránky. Například jako web, s nímž hodláme přijít k většímu počtu příjemců, musíme jej uspořádat do několika jazykových verzí. Při překladu obsahu webové stránky, např. V angličtině a ve vašem vlastním jazyce, musíte být schopni nejen překládat, ale také vyjadřovat svá přesvědčení a popisy, které jsou v originále nepřekládatelné. Kdy tedy čeká v práci? Přeložme obsah libovolného webu v anglickém jazyce pomocí překladače Google. Přestože bude zachován obecný smysl textu (budeme schopni uhodnout, o čem konkrétní web je, logická posloupnost vět a syntaxe bude na nedostatečné úrovni. Aktuálnost je možná pouze proto, že překladač Google překládá vybraný článek na základě slova za slovem. V praxi tedy nejsme tím, co bychom měli založit na tomto porozumění profesionálního mnohojazyčného webu. A v práci překladatele webových stránek nebude v blízké budoucnosti člověk nahrazen strojem. Ani ten nejvhodnější software nemá žádnou schopnost abstraktní myšlení. Jediné, co může udělat, je dodržovat lidskou logiku přenesenou do vybraného programovacího jazyka. Dokonce i ty nejlepší aplikace pro překlad textu tedy daleko zaostávají za profesionálními překladateli webových stránek a vždy to tak bude. Pokud se někdy objeví pokročilý nástroj s možností logického a abstraktního „myšlení“, bude přítomen cíl naší civilizace. Abychom to shrnuli, v okamžiku vzdělávání dobrých překladatelů by měla být vytvořena vhodná výuková zařízení, která nejen vyučují překlady „slovo za slovem“, ale také podporují myšlenku abstraktního porozumění danému jazyku.& Nbsp;