Registracni pokladny tarnobrzeg

https://neoproduct.eu/cz/rhino-correct-jedinecna-kamera-na-opravu-nosu-bez-operace/

Překladatelé obvykle překládají prohlášení z cizího jazyka do národního jazyka, ačkoli někteří z nich dokáží dobře mluvit druhým jazykem natolik, aby se mohli ze svého rodného jazyka odstranit. Někdy se při větších konferencích nebo obchodních jednáních může stát, že překladatelé nepředstavují všechny nezbytné jazykové kombinace. Tato situace může být například místem, kde německý překladatel překládá řeč německého mluvčího do angličtiny a anglický překladatel pouze poté provede překlad řeči do jazyka dostupného ostatním účastníkům akce. Stejná metoda se běžně označuje jako relé, což je nepřímý překlad jiným cizím jazykem.

Pod názvem pivot se rozumí překladatel, který se podílí na tomto postupu a který překládá text pro další překladatele do jazyka dostupného pro budoucí simultánní tlumočníky. Tito překladatelé mají právo manévrovat jako retour a poté překládat z rodného jazyka do dalšího aktivního jazyka. Pokud pouze jeden nebo dva překladatelé hovoří méně atraktivním jazykem jako pasivní, překládají z diskutovaného jazyka do blízkého aktivního jazyka, který pak poskytuje pivotům další pivot z nových kabin. Pomocí techniky nepřímého překladu jsou možné konference s malým počtem jazykových kombinací a šetří finanční prostředky.

Na druhou stranu, nevýhodou metody přenosu jsou zvýšené riziko, že dojde k chybě v tréninku s novým překladem a významný rozdíl v čase mezi řečí mluvčího a okamžikem, kdy klienti slyší konečný překlad. Specialisté z překladatelských kanceláří ve Varšavě poznamenávají, že to lze považovat za velmi obtížné, zejména když řečník během projevu něco prezentuje nebo ukazuje. Výsledkem je také nezamýšlený komický efekt ve formě, kdy polovina publika odměňuje řečníka potleskem, protože už slyšeli konec řeči, se změnami druhá polovina publika dělá totéž, i když pouze se zpožděním způsobeným pozdějším poslechem ovlivňující blízký jazyk.