Studene anachronismy malopolska wojnicz

Malopolsko, země je velká starožitnosti, a cestování po jeho okresu jsou pro turisty důležitou konfrontací k obdivování drahých perel trápné platformy. Jeden z nich je těžko dosažitelný ve Wojniczi - městě ležícím v subtilním prostoru od Tarnów. Důstojnost Wojnicze je trapný kostel sv. Leonard. Postaven v různých čtvrtích 16. století, je to živý, jednolodní chrám s kostrovými formami. V konfesním prostředí můžete vidět bohaté spousty mimořádných kabelážních sekcí. Tři novorenesanční oltáře, postavené během devatenáctého století, si zaslouží obdiv. Podívejme se na současné urážky nalezené v hlavním oltáři. Jsou to kopie představení ze 16. století. Můžeme vidět publikum Dosažení Panny Marie, sv. Leonardo se smyčkami, St. Catherine také svatá. Helena. V postranních oltářích všudypřítomných se dívat na písně, které položilo Boží milosrdenství a nedotknutelná Kinga. Vydat varování na sádrovou stavbu Osobnosti plutokratora Spasitele, navíc Blahoslavené Panny Marie. Měli bychom zde zveřejnit zmínku o akrobacii Velké Madony Nanebevzetí loutky, která trčela před kostelem. Je to bizarní relikvie z krize devatenáctého století a tah připravený řezbářem Adeoatusem Martyńským z Borzęcinu.