Test gastronomicke technologie s kroupami

Směrnice ATEX, známá také jako nová směrnice o poloze, je dokumentem, jehož nadřízeným cílem je sblížit právní předpisy členských států Evropské unie v rámci řady ochranných systémů a zařízení, která se konzumují v oblastech ohrožených výbuchem metanu nebo uhelného prachu.

Tyto informace především definují hlavní bezpečnostní požadavky, široké oblasti výrobků a způsoby prokazování spolupráce se základními bezpečnostními požadavky.Důležitou činnost ve směrnici hrají evropské normy, které podrobně popisují technické způsoby prokazování spolupráce s požadavky na bezpečnost. Spolu s principem, pokud je materiál vybrán s hodnotou, pak se předpokládá jeho soulad s důležitými bezpečnostními požadavky.Společné požadavky atex na zařízení a ochranné systémy používané na potenciálně výbušných povrchech jsou zdůrazněny v dodatku II směrnice. Hovoří se o obecných požadavcích, výběru materiálů, myšlení a konstrukci, potenciálních zdrojích zážehu, hrozbách vyplývajících z vnějších činností, požadavcích na bezpečnostní zařízení a integraci požadavků zajišťujících bezpečnost systému.Spolu s omezeními musí výrobce zajistit, abych zabránil vzniku výbušné atmosféry pomocí příslušenství a ochranných systémů, zabránil vznícení výbušné atmosféry, zastavil nebo omezil výbuch.Dánsko a ochranné systémy by měly být skutečně konstruovány tak, aby se co nejvíce zabránilo možnosti exploze. Měly by být navrženy s výukou technických znalostí. Množství a součásti zařízení musí pracovat bezpečně a v souladu s doporučeními výrobce.Všechna zařízení, ochranný systém a přístroje by měly mít označení CE.Materiály použité k instalaci zařízení nebo ochranných systémů nemohou být hořlavé. Nesmí docházet k žádné reakci mezi nimi a počasím, které by mohlo způsobit potenciální explozi.Nádobí a ochranná opatření nesmí způsobit poškození nebo nová zranění. Musí zajistit, aby v důsledku jejich provádění nebyly příliš vysoké teploty a záření. Nemohou mít elektrická nebezpečí a nemohou obsahovat nebezpečné situace.